ILDO ESTRATEGIKOA

UDAL HURBILA, MODERNOA ETA ERAGINKORRA

Bilbao con servicios de calidad

Bilbo ongien kudeatutako hirietakotzat jotzen dute nazioartean. Zero zorra izateaz gain, halaxe aitortzen dute nazioarteko hainbat sari eta aintzatespenek, kaudimenari buruzko adierazleek eta herritarrek udal zerbitzuekin duten gogobetetze-mailaren azterketen emaitzek.

16 bakea justizia eta instituzio sendoak
17 helburuak lortzeko aliantza

Honelakoa izan da jendaurreko aurkezpena

Juan Mari Aburtok aurrerantzean ere lanean jardungo du Bilbok kudeaketa ona eta kalitatezko zerbitzuak dituen hiri erakargarria izaten jarrai dezan, beti pertsonengandik hurbil eta pertsonen zerbitzura

 

Gure programaren helburuak

01

Gardentasuna eta kontuak ematea

Gardentasunaren eta kontuak ematearen arloan lortutako estandarrei eustea, eskainitako informazioa ulergarriagoa izateko eta ebaluazioetan lortutako emaitzei buruzko informazioa argitara emateko aurrera eginez, nagusiki.

02

Herritarren parte-hartzea

Barrutietako Kontseiluak indartzea parte hartzeko eta erabakiak lantzeko funtsezko esparruak izan daitezen, herritarrek udal gaietan zuzenean parte hartzeko esparru, kanal eta prozesu berriak errazteaz gain.

03

e-Administrazioa, herritarren arreta, modernizazioa eta kalitatea

Bikaintasunezko kudeaketan aurrera egiten jarraitzea kalitatezko zerbitzu publikoak modu eraginkor eta efizientean eskaintzeko, teknologia berriek zerbitzuak emateko nahiz Udalaren eta herritarren arteko interakzioak errazteko eskaintzen dituzten aukerez baliatuta.

04

Udala herritarren zerbitzura

Udaletxean lan egiten duten pertsonen kudeaketa aurreratua konfiguratzen jarraitzea, herritarren mesedeko zerbitzuan duten inplikazioa sustatuz eta beraien lana ahalik eta kalitaterik onenaz garatzeko behar dituzten baliabideak eskainiz.

05

Erakundeen arteko lankidetza eta harreman estrategikoak

Koordinazio eta lankidetzaren mesedeko beharrezko aliantza eta harreman estrategikoak indartzea Bilboren giza-garapen jasangarrian zein Estatuan, Europan eta nazioartean duen erreferentziazko posizionamenduan aurrera egin ahal izateko.

100 jarduketa baino gehiago
aurreikusi ditugu