2019-2023 PROIEKTUA:

BILBO MUGITZEN DA

ILDO ESTRATEGIKOA

GARDETASUNA, PARTE-HARTZEA, ZORROZTASUNA ETA KUDEAKETA ONA

Bilbo kudeaketarik onenetako hiritzat jotzen dute nazioartean. Halaxe aitortzen dute nazioarteko hainbat sari eta aintzatespenek; adibidez, 2018an lortutako “Europako Hiririk Onena” delako aldarrikapenak.

Honelakoa izan da jendaurreko aurkezpena

Talde handi bat eta kudeaketaren arloko zorroztasuna dira Juan Mari Aburtoren gakoak etorkizuneko Bilbo Eraikitzeko

 

Gure programaren helburuak

01

Gardentasuna eta kontuak ematea

Gardentasunaren eta kontuak ematearen arloan lortutako estandarrei eustea, eskainitako informazioa ulergarriagoa izateko eta ebaluazioetan lortutako emaitzei buruzko informazioa argitara emateko aurrera eginez, nagusiki.

02

Herritarren parte-hartzea

Barrutietako Kontseiluak indartzea parte hartzeko eta erabakiak lantzeko funtsezko esparruak izan daitezen, herritarrek udal gaietan zuzenean parte hartzeko esparru, kanal eta prozesu berriak errazteaz gain.

03

e-Administrazioa, herritarren arreta, modernizazioa eta kalitatea

Bikaintasunezko kudeaketan aurrera egiten jarraitzea kalitatezko zerbitzu publikoak modu eraginkor eta efizientean eskaintzeko, teknologia berriek zerbitzuak emateko nahiz Udalaren eta herritarren arteko interakzioak errazteko eskaintzen dituzten aukerez baliatuta.

04

Pertsonen kudeaketa

Udaletxean lan egiten duten pertsonen kudeaketa aurreratua konfiguratzen jarraitzea, herritarren mesedeko zerbitzuan duten inplikazioa sustatuz eta beraien lana ahalik eta kalitaterik onenaz garatzeko behar dituzten baliabideak eskainiz.

05

Erakundeen arteko lankidetza eta harreman estrategikoak

Koordinazio eta lankidetzaren mesedeko beharrezko aliantza eta harreman estrategikoak indartzea Bilboren garapen iraunkorrean aurrera egin ahal izateko

100 jarduketa baino gehiago
aurreikusi ditugu